ochrona danych

Dane osobowe konsumentów są przez nas przechowywane oraz przetwarzane w celu obsługi i realizacji zamówienia oraz organizacji naszych usług zgodnie z przepisami odpowiednich dyrektyw Federalny Akt Ochrony Danych (BDSG) oraz Akt Ochrony Danych przy Usługach Na Odległość (TDDSG).

Twoje dane osobowe są rejestrowane jedynie do naszych celów własnych, jednoznacznie określonych i zgodnych z prawem oraz nie są przechowywane dłużej niż to konieczne w odniesieniu do danej osoby. Zasadą jest, że nie przekazujemy danych osobowych osobom trzecim spoza Santaverde GmbH. Inni zewnętrzni dostawcy usług przetwarzający dane na nasze zlecenie zostali zobowiązani na mocy konkretnych umów zgodnie z Federalnym Aktem Ochrony Danych i nie stanowią osób trzecich w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

W celu zapewnienia możliwie jak najbardziej bezpiecznej transmisji Twoich danych pomiędzy Twoją przeglądarką a naszym systemem internetowym, stosujemy technologię szyfrowania Secure Socket Layer (SSL). Masz prawo do informacji oraz prawo do poprawiania, blokowania i usuwania Twoich danych, które przechowujemy. Skontaktuj się z nami drogą mailową lub wyślij nam prośbę pocztą lub faksem.

Ten serwis internetowy stosuje Google Analytics, usługę analizy serwisów internetowych dostarczaną przez Google, Inc. (“Google”).  Google Analytics wykorzystuje „cookies”, które są plikami tekstowymi umieszczanymi w Twoim komputerze po to, aby serwis internetowy mógł analizować, jak użytkownicy korzystają z serwisu internetowego. Informacje generowane przez cookies na temat wykorzystywania serwisu internetowego (w tym Twój adres IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w USA. W przypadku aktywacji anonimizacji IP, Google usunie/zanonimizuje ostatni ośmiowiersz adresu IP dla Państw Członkowskich Unii Europejskiej podobnie jak dla innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany i skracany przez serwery Google w USA. Google będzie wykorzystywał tę informację na rzecz dostawcy usług do celów oceny wykorzystania serwisu internetowego, zbierania sprawozdań z ruchu na stronie dla operatorów serwisów oraz dostarczania innych usług dotyczących ruchu na stronie i wykorzystania Internetu dostawcy serwisu internetowego. Google nie przypisze Twojego adresu IP do żadnych innych danych posiadanych przez Google. Masz prawo nie zgodzić się na stosowanie cookies wybierając odpowiednie ustawienia w Twojej przeglądarce. Należy jednak wziąć pod uwagę, że robiąc to nie będziesz mógł korzystać z pełnej funkcjonalności tego serwisu internetowego. Dodatkowo, możesz zapobiec zbieraniu i przetwarzaniu danych (cookies i adres IP) przez Google poprzez ściągnięcie i zainstalowanie w przeglądarce wtyczki dostępnej pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Dalsze informacje dotyczące warunków wykorzystania oraz prywatności danych znajdują się pod adresem https://www.google.com/analytics/terms/us.html

Źródło
www.datenschutzbeauftragter-info.de